Bizim dərslər hər bir uşağın fərdi inkişaf göstəricilərinə cavab verən və getdikcə çətinləşən tərbiyəvi, inklüziv öyrənmə fəlsəfəsini özündə birləşdirir. 

Hər Şeyi Öyrən

Biz uşaqlar üçün gündəlik olaraq ətraf aləmi kəşf etməyə təşviq edən mühit formalaşdırırıq.

  • Təməl elmi biliklər Uşaqlara müxtəlif didaktik oyunlar vasitəsi ilə yeni bilik və bacarıqlar qazandırmaq
  • Sosial bilikər Uşaqlara olduqları mühitə uyğun davranışların aşılanması
  • Davranış qaydaları Uşaqlara müxtəlif emosianal vəziyyətlərdə problemləri qavramaq və onların həlli yollarının aşılanması

Gimnastika dərsləri

Məktəbəqədər uşaqlar ilk növbədə hərəkətliliyi təmin edəcək fəaliyyətlərlə məşğul olmalı, onların təbii inkişafı yaş dövrlərinə uyğun hazırlanmış xüsusi idman proqramlarlı ilə dəstəklənməlidir.
Ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkən uşaqların sosiallaşmasına şərait yaradır.
Uşağınızın həmyaşıdları arasında daha aktiv və cəsarətli olmasına imkan yaradır.
İdman, uşağınızın daha sosial və ekstravert şəxsiyyət kimi formalaşmasına imkan yaradır.
Oynaq problemlərinin düzəlməsində yardımçı olur
Rəylər & Məsləhətlər

Valideyinlərin haqqımızda dedikləri

Partnyor şirkətlər

"Happy School" uşaqlarınızın inkişafına töhvə verməsini üçün öz sahəsi üzrə ixtisaslaşmış müxtəlif şirkətlər ilə əməkdaşlıq edir.